Go to Content Area
Logo

Postage RatesCross-strait Postal Courier (EMS) Items

Last updated:2021/12/20 Print
(Effective November 24, 2016 Unit : NT$)
Fujian, Jiangxi
 • Not over 5 KG
  • Weight By Sea By Air
   0.5 KG NT$ 361 NT$ 388
   1.0 KG NT$ 383 NT$ 426
   1.5 KG NT$ 405 NT$ 464
   2.0 KG NT$ 427 NT$ 502
   2.5 KG NT$ 449 NT$ 540
   3.0 KG NT$ 471 NT$ 578
   3.5 KG NT$ 493 NT$ 616
   4.0 KG NT$ 515 NT$ 654
   4.5 KG NT$ 537 NT$ 692
   5.0 KG NT$ 559 NT$ 730
 • Not over 10 KG
  • Weight By Sea By Air
   5.5 KG NT$ 580 NT$ 766
   6.0 KG NT$ 601 NT$ 802
   6.5 KG NT$ 622 NT$ 838
   7.0 KG NT$ 643 NT$ 874
   7.5 KG NT$ 664 NT$ 910
   8.0 KG NT$ 685 NT$ 946
   8.5 KG NT$ 706 NT$ 982
   9.0 KG NT$ 727 NT$ 1018
   9.5 KG NT$ 748 NT$ 1054
   10.0 KG NT$ 769 NT$ 1090
 • Not over 15 KG
  • Weight By Sea By Air
   10.5 KG NT$ 789 NT$ 1126
   11.0 KG NT$ 809 NT$ 1162
   11.5 KG NT$ 829 NT$ 1198
   12.0 KG NT$ 849 NT$ 1234
   12.5 KG NT$ 869 NT$ 1270
   13.0 KG NT$ 889 NT$ 1306
   13.5 KG NT$ 909 NT$ 1342
   14.0 KG NT$ 929 NT$ 1378
   14.5 KG NT$ 949 NT$ 1414
   15.0 KG NT$ 969 NT$ 1450
 • Not over 20 KG
  • Weight By Sea By Air
   15.5 KG NT$ 989 NT$ 1486
   16.0 KG NT$ 1009 NT$ 1522
   16.5 KG NT$ 1029 NT$ 1558
   17.0 KG NT$ 1049 NT$ 1594
   17.5 KG NT$ 1069 NT$ 1630
   18.0 KG NT$ 1089 NT$ 1666
   18.5 KG NT$ 1109 NT$ 1702
   19.0 KG NT$ 1129 NT$ 1738
   19.5 KG NT$ 1149 NT$ 1774
   20.0 KG NT$ 1169 NT$ 1810
 • Not over 25 KG
  • Weight By Sea By Air
   20.5 KG NT$ 1183 NT$ 1830
   21.0 KG NT$ 1197 NT$ 1850
   21.5 KG NT$ 1211 NT$ 1870
   22.0 KG NT$ 1225 NT$ 1890
   22.5 KG NT$ 1239 NT$ 1910
   23.0 KG NT$ 1253 NT$ 1930
   23.5 KG NT$ 1267 NT$ 1950
   24.0 KG NT$ 1281 NT$ 1970
   24.5 KG NT$ 1295 NT$ 1990
   25.0 KG NT$ 1309 NT$ 2010
 • Not over 30 KG
  • Weight By Sea By Air
   25.5 KG NT$ 1323 NT$ 2030
   26.0 KG NT$ 1337 NT$ 2050
   26.5 KG NT$ 1351 NT$ 2070
   27.0 KG NT$ 1365 NT$ 2090
   27.5 KG NT$ 1379 NT$ 2110
   28.0 KG NT$ 1393 NT$ 2130
   28.5 KG NT$ 1407 NT$ 2150
   29.0 KG NT$ 1421 NT$ 2170
   29.5 KG NT$ 1435 NT$ 2190
   30.0 KG NT$ 1449 NT$ 2210
Guangdong, Shanghai, Huai’an, Changshu, Changzhou, Nanjing, Nantong, Suzhou, Taizhou, Wuxi, Xuzhou, Yancheng, Yangzhou, Zhenjiang, Kunshan, Taicang, Lianyungang, Hangzhou, Taizhou, Huzhou, Jiaxing, Jinhua, Ningbo, Shaoxing, Wenzhou, Yiwu, Hefei, Bengbu, Wuhu, Jiangsu, Zhejiang Other cities in Anhui provinces
 • Not over 5 KG
  • Weight By Sea By Air
   0.5 KG NT$ 361 NT$ 388
   1.0 KG NT$ 391 NT$ 435
   1.5 KG NT$ 421 NT$ 482
   2.0 KG NT$ 451 NT$ 529
   2.5 KG NT$ 481 NT$ 576
   3.0 KG NT$ 511 NT$ 623
   3.5 KG NT$ 541 NT$ 670
   4.0 KG NT$ 571 NT$ 717
   4.5 KG NT$ 601 NT$ 764
   5.0 KG NT$ 631 NT$ 811
 • Not over 10 KG
  • Weight By Sea By Air
   5.5 KG NT$ 660 NT$ 856
   6.0 KG NT$ 689 NT$ 901
   6.5 KG NT$ 718 NT$ 946
   7.0 KG NT$ 747 NT$ 991
   7.5 KG NT$ 776 NT$ 1036
   8.0 KG NT$ 805 NT$ 1081
   8.5 KG NT$ 834 NT$ 1126
   9.0 KG NT$ 863 NT$ 1171
   9.5 KG NT$ 892 NT$ 1216
   10.0 KG NT$ 921 NT$ 1261
 • Not over 15 KG
  • Weight By Sea By Air
   10.5 KG NT$ 948 NT$ 1306
   11.0 KG NT$ 975 NT$ 1351
   11.5 KG NT$ 1002 NT$ 1396
   12.0 KG NT$ 1029 NT$ 1441
   12.5 KG NT$ 1056 NT$ 1486
   13.0 KG NT$ 1083 NT$ 1531
   13.5 KG NT$ 1110 NT$ 1576
   14.0 KG NT$ 1137 NT$ 1621
   14.5 KG NT$ 1164 NT$ 1666
   15.0 KG NT$ 1191 NT$ 1711
 • Not over 20 KG
  • Weight By Sea By Air
   15.5 KG NT$ 1218 NT$ 1756
   16.0 KG NT$ 1245 NT$ 1801
   16.5 KG NT$ 1272 NT$ 1846
   17.0 KG NT$ 1299 NT$ 1891
   17.5 KG NT$ 1326 NT$ 1936
   18.0 KG NT$ 1353 NT$ 1981
   18.5 KG NT$ 1380 NT$ 2026
   19.0 KG NT$ 1407 NT$ 2071
   19.5 KG NT$ 1434 NT$ 2116
   20.0 KG NT$ 1461 NT$ 2161
 • Not over 25 KG
  • Weight By Sea By Air
   20.5 KG NT$ 1480 NT$ 2186
   21.0 KG NT$ 1499 NT$ 2211
   21.5 KG NT$ 1518 NT$ 2236
   22.0 KG NT$ 1537 NT$ 2261
   22.5 KG NT$ 1556 NT$ 2286
   23.0 KG NT$ 1575 NT$ 2311
   23.5 KG NT$ 1594 NT$ 2336
   24.0 KG NT$ 1613 NT$ 2361
   24.5 KG NT$ 1632 NT$ 2386
   25.0 KG NT$ 1651 NT$ 2411
 • Not over 30 KG
  • Weight By Sea By Air
   25.5 KG NT$ 1670 NT$ 2436
   26.0 KG NT$ 1689 NT$ 2461
   26.5 KG NT$ 1708 NT$ 2486
   27.0 KG NT$ 1727 NT$ 2511
   27.5 KG NT$ 1746 NT$ 2536
   28.0 KG NT$ 1765 NT$ 2561
   28.5 KG NT$ 1784 NT$ 2586
   29.0 KG NT$ 1803 NT$ 2611
   29.5 KG NT$ 1822 NT$ 2636
   30.0 KG NT$ 1841 NT$ 2661
Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guizhou, Guangxi, Hainan
 • Not over 5 KG
  • Weight By Sea By Air
   0.5 KG NT$ 361 NT$ 388
   1.0 KG NT$ 396 NT$ 441
   1.5 KG NT$ 431 NT$ 494
   2.0 KG NT$ 466 NT$ 547
   2.5 KG NT$ 501 NT$ 600
   3.0 KG NT$ 536 NT$ 653
   3.5 KG NT$ 571 NT$ 706
   4.0 KG NT$ 606 NT$ 759
   4.5 KG NT$ 641 NT$ 812
   5.0 KG NT$ 676 NT$ 865
 • Not over 10 KG
  • Weight By Sea By Air
   5.5 KG NT$ 710 NT$ 915
   6.0 KG NT$ 744 NT$ 965
   6.5 KG NT$ 778 NT$ 1015
   7.0 KG NT$ 812 NT$ 1065
   7.5 KG NT$ 846 NT$ 1115
   8.0 KG NT$ 880 NT$ 1165
   8.5 KG NT$ 914 NT$ 1215
   9.0 KG NT$ 948 NT$ 1265
   9.5 KG NT$ 982 NT$ 1315
   10.0 KG NT$ 1016 NT$ 1365
 • Not over 15 KG
  • Weight By Sea By Air
   10.5 KG NT$ 1048 NT$ 1415
   11.0 KG NT$ 1080 NT$ 1465
   11.5 KG NT$ 1112 NT$ 1515
   12.0 KG NT$ 1144 NT$ 1565
   12.5 KG NT$ 1176 NT$ 1615
   13.0 KG NT$ 1208 NT$ 1665
   13.5 KG NT$ 1240 NT$ 1715
   14.0 KG NT$ 1272 NT$ 1765
   14.5 KG NT$ 1304 NT$ 1815
   15.0 KG NT$ 1336 NT$ 1865
 • Not over 20 KG
  • Weight By Sea By Air
   15.5 KG NT$ 1368 NT$ 1915
   16.0 KG NT$ 1400 NT$ 1965
   16.5 KG NT$ 1432 NT$ 2015
   17.0 KG NT$ 1464 NT$ 2065
   17.5 KG NT$ 1496 NT$ 2115
   18.0 KG NT$ 1528 NT$ 2165
   18.5 KG NT$ 1560 NT$ 2215
   19.0 KG NT$ 1592 NT$ 2265
   19.5 KG NT$ 1624 NT$ 2315
   20.0 KG NT$ 1656 NT$ 2365
 • Not over 25 KG
  • Weight By Sea By Air
   20.5 KG NT$ 1678 NT$ 2394
   21.0 KG NT$ 1700 NT$ 2423
   21.5 KG NT$ 1722 NT$ 2452
   22.0 KG NT$ 1744 NT$ 2481
   22.5 KG NT$ 1766 NT$ 2510
   23.0 KG NT$ 1788 NT$ 2539
   23.5 KG NT$ 1810 NT$ 2568
   24.0 KG NT$ 1832 NT$ 2597
   24.5 KG NT$ 1854 NT$ 2626
   25.0 KG NT$ 1876 NT$ 2655
 • Not over 30 KG
  • Weight By Sea By Air
   25.5 KG NT$ 1898 NT$ 2684
   26.0 KG NT$ 1920 NT$ 2713
   26.5 KG NT$ 1942 NT$ 2742
   27.0 KG NT$ 1964 NT$ 2771
   27.5 KG NT$ 1986 NT$ 2800
   28.0 KG NT$ 2008 NT$ 2829
   28.5 KG NT$ 2030 NT$ 2858
   29.0 KG NT$ 2052 NT$ 2887
   29.5 KG NT$ 2074 NT$ 2916
   30.0 KG NT$ 2096 NT$ 2945
Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Shaanxi, Sichuan, Chongqing, Yunnan, Inner Mongolia
 • Not over 5 KG
  • Weight By Sea By Air
   0.5 KG NT$ 361 NT$ 388
   1.0 KG NT$ 413 NT$ 456
   1.5 KG NT$ 465 NT$ 524
   2.0 KG NT$ 517 NT$ 592
   2.5 KG NT$ 569 NT$ 660
   3.0 KG NT$ 621 NT$ 728
   3.5 KG NT$ 673 NT$ 796
   4.0 KG NT$ 725 NT$ 864
   4.5 KG NT$ 777 NT$ 932
   5.0 KG NT$ 829 NT$ 1000
 • Not over 10 KG
  • Weight By Sea By Air
   5.5 KG NT$ 878 NT$ 1061
   6.0 KG NT$ 927 NT$ 1122
   6.5 KG NT$ 976 NT$ 1183
   7.0 KG NT$ 1025 NT$ 1244
   7.5 KG NT$ 1074 NT$ 1305
   8.0 KG NT$ 1123 NT$ 1366
   8.5 KG NT$ 1172 NT$ 1427
   9.0 KG NT$ 1221 NT$ 1488
   9.5 KG NT$ 1270 NT$ 1549
   10.0 KG NT$ 1319 NT$ 1610
 • Not over 15 KG
  • Weight By Sea By Air
   10.5 KG NT$ 1365 NT$ 1671
   11.0 KG NT$ 1411 NT$ 1732
   11.5 KG NT$ 1457 NT$ 1793
   12.0 KG NT$ 1503 NT$ 1854
   12.5 KG NT$ 1549 NT$ 1915
   13.0 KG NT$ 1595 NT$ 1976
   13.5 KG NT$ 1641 NT$ 2037
   14.0 KG NT$ 1687 NT$ 2098
   14.5 KG NT$ 1733 NT$ 2159
   15.0 KG NT$ 1779 NT$ 2220
 • Not over 20 KG
  • Weight By Sea By Air
   15.5 KG NT$ 1825 NT$ 2281
   16.0 KG NT$ 1871 NT$ 2342
   16.5 KG NT$ 1917 NT$ 2403
   17.0 KG NT$ 1963 NT$ 2464
   17.5 KG NT$ 2009 NT$ 2525
   18.0 KG NT$ 2055 NT$ 2586
   18.5 KG NT$ 2101 NT$ 2647
   19.0 KG NT$ 2147 NT$ 2708
   19.5 KG NT$ 2193 NT$ 2769
   20.0 KG NT$ 2239 NT$ 2830
 • Not over 25 KG
  • Weight By Sea By Air
   20.5 KG NT$ 2272 NT$ 2869
   21.0 KG NT$ 2305 NT$ 2908
   21.5 KG NT$ 2338 NT$ 2947
   22.0 KG NT$ 2371 NT$ 2986
   22.5 KG NT$ 2404 NT$ 3025
   23.0 KG NT$ 2437 NT$ 3064
   23.5 KG NT$ 2470 NT$ 3103
   24.0 KG NT$ 2503 NT$ 3142
   24.5 KG NT$ 2536 NT$ 3181
   25.0 KG NT$ 2569 NT$ 3220
 • Not over 30 KG
  • Weight By Sea By Air
   25.5 KG NT$ 2602 NT$ 3259
   26.0 KG NT$ 2635 NT$ 3298
   26.5 KG NT$ 2668 NT$ 3337
   27.0 KG NT$ 2701 NT$ 3376
   27.5 KG NT$ 2734 NT$ 3415
   28.0 KG NT$ 2767 NT$ 3454
   28.5 KG NT$ 2800 NT$ 3493
   29.0 KG NT$ 2833 NT$ 3532
   29.5 KG NT$ 2866 NT$ 3571
   30.0 KG NT$ 2899 NT$ 3610
Qinghai, Gansu, Ningxia, Liaoning, Jilin, Heilongjiang
 • Not over 5 KG
  • Weight By Sea By Air
   0.5 KG NT$ 361 NT$ 388
   1.0 KG NT$ 422 NT$ 466
   1.5 KG NT$ 483 NT$ 544
   2.0 KG NT$ 544 NT$ 622
   2.5 KG NT$ 605 NT$ 700
   3.0 KG NT$ 666 NT$ 778
   3.5 KG NT$ 727 NT$ 856
   4.0 KG NT$ 788 NT$ 934
   4.5 KG NT$ 849 NT$ 1012
   5.0 KG NT$ 910 NT$ 1090
 • Not over 10 KG
  • Weight By Sea By Air
   5.5 KG NT$ 968 NT$ 1161
   6.0 KG NT$ 1026 NT$ 1232
   6.5 KG NT$ 1084 NT$ 1303
   7.0 KG NT$ 1142 NT$ 1374
   7.5 KG NT$ 1200 NT$ 1445
   8.0 KG NT$ 1258 NT$ 1516
   8.5 KG NT$ 1316 NT$ 1587
   9.0 KG NT$ 1374 NT$ 1658
   9.5 KG NT$ 1432 NT$ 1729
   10.0 KG NT$ 1490 NT$ 1800
 • Not over 15 KG
  • Weight By Sea By Air
   10.5 KG NT$ 1545 NT$ 1871
   11.0 KG NT$ 1600 NT$ 1942
   11.5 KG NT$ 1655 NT$ 2013
   12.0 KG NT$ 1710 NT$ 2084
   12.5 KG NT$ 1765 NT$ 2155
   13.0 KG NT$ 1820 NT$ 2226
   13.5 KG NT$ 1875 NT$ 2297
   14.0 KG NT$ 1930 NT$ 2368
   14.5 KG NT$ 1985 NT$ 2439
   15.0 KG NT$ 2040 NT$ 2510
 • Not over 20 KG
  • Weight By Sea By Air
   15.5 KG NT$ 2095 NT$ 2581
   16.0 KG NT$ 2150 NT$ 2652
   16.5 KG NT$ 2205 NT$ 2723
   17.0 KG NT$ 2260 NT$ 2794
   17.5 KG NT$ 2315 NT$ 2865
   18.0 KG NT$ 2370 NT$ 2936
   18.5 KG NT$ 2425 NT$ 3007
   19.0 KG NT$ 2480 NT$ 3078
   19.5 KG NT$ 2535 NT$ 3149
   20.0 KG NT$ 2590 NT$ 3220
 • Not over 25 KG
  • Weight By Sea By Air
   20.5 KG NT$ 2629 NT$ 3265
   21.0 KG NT$ 2668 NT$ 3310
   21.5 KG NT$ 2707 NT$ 3355
   22.0 KG NT$ 2746 NT$ 3400
   22.5 KG NT$ 2785 NT$ 3445
   23.0 KG NT$ 2824 NT$ 3490
   23.5 KG NT$ 2863 NT$ 3535
   24.0 KG NT$ 2902 NT$ 3580
   24.5 KG NT$ 2941 NT$ 3625
   25.0 KG NT$ 2980 NT$ 3670
 • Not over 30 KG
  • Weight By Sea By Air
   25.5 KG NT$ 3019 NT$ 3715
   26.0 KG NT$ 3058 NT$ 3760
   26.5 KG NT$ 3097 NT$ 3805
   27.0 KG NT$ 3136 NT$ 3850
   27.5 KG NT$ 3175 NT$ 3895
   28.0 KG NT$ 3214 NT$ 3940
   28.5 KG NT$ 3253 NT$ 3985
   29.0 KG NT$ 3292 NT$ 4030
   29.5 KG NT$ 3331 NT$ 4075
   30.0 KG NT$ 3370 NT$ 4120
Tibet, Xinjiang
 • Not over 5 KG
  • Weight By Sea By Air
   0.5 KG NT$ 361 NT$ 388
   1.0 KG NT$ 469 NT$ 516
   1.5 KG NT$ 577 NT$ 644
   2.0 KG NT$ 685 NT$ 772
   2.5 KG NT$ 793 NT$ 900
   3.0 KG NT$ 901 NT$ 1028
   3.5 KG NT$ 1009 NT$ 1156
   4.0 KG NT$ 1117 NT$ 1284
   4.5 KG NT$ 1225 NT$ 1412
   5.0 KG NT$ 1333 NT$ 1540
 • Not over 10 KG
  • Weight By Sea By Air
   5.5 KG NT$ 1435 NT$ 1655
   6.0 KG NT$ 1537 NT$ 1770
   6.5 KG NT$ 1639 NT$ 1885
   7.0 KG NT$ 1741 NT$ 2000
   7.5 KG NT$ 1843 NT$ 2115
   8.0 KG NT$ 1945 NT$ 2230
   8.5 KG NT$ 2047 NT$ 2345
   9.0 KG NT$ 2149 NT$ 2460
   9.5 KG NT$ 2251 NT$ 2575
   10.0 KG NT$ 2353 NT$ 2690
 • Not over 15 KG
  • Weight By Sea By Air
   10.5 KG NT$ 2449 NT$ 2805
   11.0 KG NT$ 2545 NT$ 2920
   11.5 KG NT$ 2641 NT$ 3035
   12.0 KG NT$ 2737 NT$ 3150
   12.5 KG NT$ 2833 NT$ 3265
   13.0 KG NT$ 2929 NT$ 3380
   13.5 KG NT$ 3025 NT$ 3495
   14.0 KG NT$ 3121 NT$ 3610
   14.5 KG NT$ 3217 NT$ 3725
   15.0 KG NT$ 3313 NT$ 3840
 • Not over 20 KG
  • Weight By Sea By Air
   15.5 KG NT$ 3409 NT$ 3955
   16.0 KG NT$ 3505 NT$ 4070
   16.5 KG NT$ 3601 NT$ 4185
   17.0 KG NT$ 3697 NT$ 4300
   17.5 KG NT$ 3793 NT$ 4415
   18.0 KG NT$ 3889 NT$ 4530
   18.5 KG NT$ 3985 NT$ 4645
   19.0 KG NT$ 4081 NT$ 4760
   19.5 KG NT$ 4177 NT$ 4875
   20.0 KG NT$ 4273 NT$ 4990
 • Not over 25 KG
  • Weight By Sea By Air
   20.5 KG NT$ 4342 NT$ 5065
   21.0 KG NT$ 4411 NT$ 5140
   21.5 KG NT$ 4480 NT$ 5215
   22.0 KG NT$ 4549 NT$ 5290
   22.5 KG NT$ 4618 NT$ 5365
   23.0 KG NT$ 4687 NT$ 5440
   23.5 KG NT$ 4756 NT$ 5515
   24.0 KG NT$ 4825 NT$ 5590
   24.5 KG NT$ 4894 NT$ 5665
   25.0 KG NT$ 4963 NT$ 5740
 • Not over 30 KG
  • Weight By Sea By Air
   25.5 KG NT$ 5032 NT$ 5815
   26.0 KG NT$ 5101 NT$ 5890
   26.5 KG NT$ 5170 NT$ 5965
   27.0 KG NT$ 5239 NT$ 6040
   27.5 KG NT$ 5308 NT$ 6115
   28.0 KG NT$ 5377 NT$ 6190
   28.5 KG NT$ 5446 NT$ 6265
   29.0 KG NT$ 5515 NT$ 6340
   29.5 KG NT$ 5584 NT$ 6415
   30.0 KG NT$ 5653 NT$ 6490