Go to Content Area
Logo
Taiwan Time: July 01,2022 18:23:06 GMT+8:00

Zip CodeQuick Search

Last updated:2015/12/15 Print
County/City

Taipei City

Han Yu Pin Yin Tongyong Pin Yin Zip Code
Zhongzheng Dist., Taipei City, Jhongjheng Dist., Taipei City, 100
Datong Dist., Taipei City, Datong Dist., Taipei City, 103
Zhongshan Dist., Taipei City, Jhongshan Dist., Taipei City, 104
Songshan Dist., Taipei City, Songshan Dist., Taipei City, 105
Da’an Dist., Taipei City, Da’an Dist., Taipei City, 106
Wanhua Dist., Taipei City, Wanhua Dist., Taipei City, 108
Xinyi Dist., Taipei City, Sinyi Dist., Taipei City, 110
Shilin Dist., Taipei City, Shihlin Dist., Taipei City, 111
Beitou Dist., Taipei City, Beitou Dist., Taipei City, 112
Neihu Dist., Taipei City, Neihu Dist., Taipei City, 114
Nangang Dist., Taipei City, Nangang Dist., Taipei City, 115
Wenshan Dist., Taipei City, Wunshan Dist., Taipei City, 116
Wanli Dist., New Taipei City, Wanli Dist., New Taipei City, 207
Jinshan Dist., New Taipei City, Jinshan Dist., New Taipei City, 208
Banqiao Dist., New Taipei City, Banciao Dist., New Taipei City, 220
Xizhi Dist., New Taipei City, Sijhih Dist., New Taipei City, 221
Shenkeng Dist., New Taipei City, Shenkeng Dist., New Taipei City, 222
Shiding Dist., New Taipei City, Shihding Dist., New Taipei City, 223
Ruifang Dist., New Taipei City, Rueifang Dist., New Taipei City, 224
Pingxi Dist., New Taipei City, Pingsi Dist., New Taipei City, 226
Shuangxi Dist., New Taipei City, Shuangsi Dist., New Taipei City, 227
Gongliao Dist., New Taipei City, Gongliao Dist., New Taipei City, 228
Xindian Dist., New Taipei City, Sindian Dist., New Taipei City, 231
Pinglin Dist., New Taipei City, Pinglin Dist., New Taipei City, 232
Wulai Dist., New Taipei City, Wulai Dist., New Taipei City, 233
Yonghe Dist., New Taipei City, Yonghe Dist., New Taipei City, 234
Zhonghe Dist., New Taipei City, Jhonghe Dist., New Taipei City, 235
Tucheng Dist., New Taipei City, Tucheng Dist., New Taipei City, 236
Sanxia Dist., New Taipei City, Sansia Dist., New Taipei City, 237
Shulin Dist., New Taipei City, Shulin Dist., New Taipei City, 238
Yingge Dist., New Taipei City, Yingge Dist., New Taipei City, 239
Sanchong Dist., New Taipei City, Sanchong Dist., New Taipei City, 241
Xinzhuang Dist., New Taipei City, Sinjhuang Dist., New Taipei City, 242
Taishan Dist., New Taipei City, Taishan Dist., New Taipei City, 243
Linkou Dist., New Taipei City, Linkou Dist., New Taipei City, 244
Luzhou Dist., New Taipei City, Lujhou Dist., New Taipei City, 247
Wugu Dist., New Taipei City, Wugu Dist., New Taipei City, 248
Xinzhuang Dist., New Taipei City, Sinjhuang Dist., New Taipei City, 248
Bali Dist., New Taipei City, Bali Dist., New Taipei City, 249
Tamsui Dist., New Taipei City, Tamsui Dist., New Taipei City, 251
Sanzhi Dist., New Taipei City, Sanjhih Dist., New Taipei City, 252
Shimen Dist., New Taipei City, Shihmen Dist., New Taipei City, 253
Last Updated : June 30, 2022 Visitors: 1149222